Viktoria

Idéstudie hur vi kan renovera våra populära 60-talshus på Vasagatan. Genom att skapa ytterligare ett våningsplan som nås via ett nytt trapphus blir samtliga lägenheter tillgänglighetsanpassade med hiss. Fönster, balkonger och fasader byts ut och renoveras i samma projekt med kvarboende hyresgäster. Befintliga lägenheter kan renoveras i den takt som behövs.

Endast på idéstadiet, nästa steg är ändring av detaljplan och fortsatt
projekteringsarbete. Möjlig tidshorisont är ca 5 år.

Wennergrens_Hjo@Per Olsson_1.JPG
Wennergrens_Hjo@Per Olsson_2.JPG