Om Wennergrens

J. Wennergren Byggnadsaktiebolag startades 1937 och som ett lokalt traditionellt byggnadsföretag med huvudsaklig verksamhet i Östra Skaraborg.

Sedan slutet av 1990-talet bedrivs ingen byggverksamhet förutom underhåll av det egna fastighetsbeståndet. Verksamheten har istället renodlats till ren fastighetsförvaltning av egna fastigheter.

Våra fastigheter, som till en stor del i egen regi nybyggts eller byggts om under de senaste årtioendena, är i huvudsak belägna i Hjo men vi har även fastigheter i Skövde, Tibro och Karlsborg.

Antalet lägenheter och lokaler uppgår till närmare 1 400 med en yta av drygt 110 000 kvm, vilket gör oss till en av de största privata fastighetsägarna i det som förut hette Skaraborgs län. Vår affärsidé är att erbjuda bra och prisvärda bostadsalternativ i ovan nämnda städer. Vi värnar om Hjos värde som den unika trästad den är och att man bevarar gammal genuin stadsbebyggelse.

Vi har under det senaste året startat en projektverksamhet inom bolaget där vi med hjälp av egna byggnadssnickare gör större ombyggnads- och förädlingsprojekt inom det egna fastighetsbeståndet. Det rör sig om en del nytillskott av lägenheter men också rena standardhöjande åtgärder för att möta efterfrågan på bostadsmarknaden.

 

Hjo - Trästaden vid Vättern

I Love Hjo, det är en välkänd slogan för alla Hjobor och visst är det så man säger när man besökt Hjo. Många låter sig charmas av den lilla stadsidyllen vid Vätterns västra strand och det är inte för inte som vi har mycket turism på sommarhalvåret.

En tur runt Hjo

Här kan du med hjälp av en virtuell vandring se dig om i Hjo och dess omgivningar >>

Varför heter då staden Hjo?
Det finns många teorier och skrönor om hur namnet uppkommit, bla en välkänd sägen om munkarnas stormiga färd: För länge sedan reste några munkar med båt över Vättern. De var på väg från Alvastra kloster i Östergötland till Varnhems kloster i Västergötland.
Det blåste dock upp till storm och färden blev olidlig. När de till slut nådde Hjo och därmed också fast mark under fötterna,
lade de sig ned på marken och utropade: "Hic jacet otium" vilket kan översättas med "här vilar friden".
Tag de första bokstäverna i de ord som munkarna utropade och Du har namnet på staden; Hjo.
Det finns nu inga vetenskapliga belägg för huruvida denna historia är sann eller inte och det är väl egentligen ingen som på allvar förlitar sig på den heller. En troligare anledning till namnet Hjo lär vara att Hjoån, den vackra ån som flyter genom staden, givit upphov till stadens namn.

Munkarna hade iallafall rätt om att "här vilar friden". Lugnt, skönt och trevliga miljöer - det är Hjo i sin prakt. Mycket av stadens äldre träbebyggelse finns bevarad och trähus är onekligen en frekvent förekommande hustyp i staden. Wennergrens har flera äldre, renoverade trähus med en obeskrivlig charm.