VÄLKOMMEN HEM TILL STADSPARKEN

Vi är stolt ägare till fyra av villorna i Stadsparken. Under flera år har vi byggt om tre av dessa till totalt nio moderna hyreslägenheter.

 
villor parken©perolsson_1.JPG

Matrester blir energi

Nytt system för källsortering
införs successivt under 2018

Egen byggverksamhet

I alla år har vi haft byggverksamhet vid sidan av fastighetsförvaltningen

Konsten att trivas

Här har några av våra hyresgäster berättat varför de trivs hos oss.

Våra medarbetare

Vi är en liten sammansvetsad
organisation

INFORMATION OCH NYHETER

VÅRA FASTIGHETER

villor parken©perolsson_43.JPG