Vega 4

Vekag 23 A-B
Trivsamt och lugn boende i mindre fastighet - väl utnyttjade 2:or i hela fastigheten.

Typ: Lägenheter
Antal lokaler: 0
Antal Lägenheter: 8

 

Mellan Veka & Skövdevägen