Vi sorterar ut matavfall!

Vi har sedan 2018 ett nytt system för sophämtning i samtliga fastigheter vilket innebär att alla hyresgäster framöver uppmanas att återvinna matavfallet som uppstår i hushållen!

För att leva upp till de nationella målen för hållbar utveckling och en bättre miljö har AÖS, som ansvarar för hushållens avfall i din kommun, ett system för att återvinna matavfall.

Det är viktigt att vi får din hjälp som hyresgäst att göra detta så bra som möjligt för att undvika  problem och kostnader som på ett eller annat sätt får tas ut via hyran.

Läs mer om hur du gör i PDF nedan. Tack för att du sorterar.