Söker du bostad?

Vi har ett mycket stort antal sökande till våra lägenheter på samtliga orter. Vi jobbar inte med någon regelrätt kö utan arbetar med aktivt sökande.

Det första steget för att bli hyresgäst hos oss är att registrera sig som bostadssökande på “Mina sidor”.

Vi har nu fr om juli 2019 bytt system ytterligare en gång för detta vilket gör att vi ber Er som anmält intresse tidigare att registrera om sig så vi får in Er i rätt system.

Genom att logga in i systemet minst en gång var 12:e månad håller Ni er intresseanmälan aktuell.

Vi lägger ut lediga lägenheter på vår hemsida löpande. Det fordras att Ni själva, sedan Ni registrerat Er som sökande hos oss, anmäler intresse via “Mina sidor”. Vi förmedlar lägenheterna i enlighet med vår uthyrningspolicy.

Vi är medlemmar i Fastighetsägarna GFR och följer deras etiska regler.

Särskilt om Rönnen

För vårt bostadsområde Rönnen i Hjo med 36 lägenheter färdigställda 2018 gäller särskild bostadskö vid sidan av vår ordinarie uthyrningspolicy. För att kunna anmäla intresse eller söka lägenhet i kv Rönnen krävs att man registrerat sig som sökande på vår webbplats via “Mina sidor” helt enligt ordinarie rutin, men att man under “områden” gjort ett val att ansökan gäller Rönnen - eventuellt kombinerat med andra områdesval.

Lägenheterna i kv Rönnen förmedlas sedan genom att de läggs ut som lediga på vår webbplats, precis som alla andra lägenheter. Lägenheten erbjuds därefter den som via webben eller “Mina sidor” anmäler sig och som har längst tid i den särskilda kön för Rönnen. Tackar denne nej går erbjudandet vidare till nästa som anmält intresse med beaktande av kötid.

Vi tillämpar inga särskilda inkomstkrav utan följer riktlinjerna i förordningen om investeringsstöd vilket innebär att Kronofogdemyndighetens förbehållsbelopp är normerande när vi bedömer om inkomsten räcker för att betala hyran.

Vi har mer information om kvarteret Rönnen här.