Sjöryd

Hjo har möjlighet att växa med upp till 150 lägenheter i attraktivt sjönära läge. Genom att området är avskilt från den låga, traditionella bebyggelsen i Hjo kan högre bebyggelse uppföras utan att stadens unika värden påverkas.

Detaljplan under arbete, preliminär byggstart 3-5 år framåt i tiden.
Därefter etappvis exploatering under 15 till 20 år beroende på förutsättningar.

Wennergrens_Hjo@Per Olsson_3.JPG
Wennergrens_Hjo@Per Olsson_4.JPG