Start_rubrik_rohsska.png
 

HISTORIEN OM DET PAMPIGA HUSET I BACKEN

 
Bakgrund-rohhskahuset_wennergrens.jpg
 

Röhsska huset uppfördes av Harald Röhss. Han föddes 1838 och avled på Munkeberg 1902. Harald Röhss var häradsdomare, riksdagspolitiker och en av grundarna av Hjo Vattenkuranstalt. 

Röhsska huset, uppfört på 1880-talet, inrymmer idag bostäder samt restaurang och café (Känsla). Ett klassiskt kafé i samma lokaler var Nya Konditoriet (NK) som även hade trädgårdsservering i Gula Paviljongen nere vid Hjoån och Norrbro.

I stora drag är Röhsska husets exteriör välbevarad. Byggnaden har stort kulturhistoriskt värde.

På 1930-talet utfördes vissa ombyggnader och en ny byggnad som ligger utmed Tunnbindargränd förlades dikt an mot 1880-talsbyggnaden

Gula paviljongen, uppfördes 1933 för Nya Konditoriets sommarkafé. Arkitekt var Birger Jonsson från Stockholm som även ritat Hjo Stadshus.

Gula paviljongen, uppfördes 1933 för Nya Konditoriets sommarkafé. Arkitekt var Birger Jonsson från Stockholm som även ritat Hjo Stadshus.

Röhsska husets pampiga och symmetriska fasad mot norr. Tidpunkten är tidigt 1900-tal. Kyrkan fick sin spira 1901. Det lilla gavelställda huset till höger om Röhsska huset revs i samband med att en ny funkisbyggnad uppfördes dikt an mot huvudbyggnaden.  Norrbro har vid denna tidpunkt inte breddats, varför stenvalvet (som ännu finns kvar) är väl synligt.

Röhsska husets pampiga och symmetriska fasad mot norr. Tidpunkten är tidigt 1900-tal. Kyrkan fick sin spira 1901. Det lilla gavelställda huset till höger om Röhsska huset revs i samband med att en ny funkisbyggnad uppfördes dikt an mot huvudbyggnaden.

Norrbro har vid denna tidpunkt inte breddats, varför stenvalvet (som ännu finns kvar) är väl synligt.


FAMLIJEN RÖHSS

Röhss är en släkt som tros ha kommit till Tyskland från Finland eller Holland under trettioåriga kriget. Tre bröder Röhss flyttade från Tyskland till Göteborg i början av 1800-talet. En av dessa var Wilhelm Röhss (d.ä).  

Wilhelm Röhss d.ä (1796 - 1858) och hans hustru Karin Bresander (1804 -1886) fick åtta barn. Harald var det fjärde barnet. 

Flera medlemmar av släkten kom att bli kända grosshandlare och donatorer i Göteborg under 1800-talet. De två grosshandlarbröderna Wilhelm Röhss d.y. (1834–1900) och August Röhss (1836–1904) hade skapat en förmögenhet på export av järn och trä samt import av bomull. I sina testamenten donerade de medel till uppförande och inredning av ett konstindustrimuseum i Göteborg samt inköp till museets blivande samlingar. Röhsska konstslöjdmuseet invigdes 1916. Arkitekt var Carl Westman.

Kan det vara familjen Röhss som paraderar på Norrbro? Lägg märke till Karl XII:s stuga vars tak sticker upp i grönskan. Den fick sitt namn efter berättelsen om att Karl XII lutade sig mot huset och vilade i väntan på att bli överskeppad till Östergötland.

Kan det vara familjen Röhss som paraderar på Norrbro? Lägg märke till Karl XII:s stuga vars tak sticker upp i grönskan. Den fick sitt namn efter berättelsen om att Karl XII lutade sig mot huset och vilade i väntan på att bli överskeppad till Östergötland.


Vi renoverar och förädlar fastigheten Anden 2 (Röhsska huset) på Hamngatan 5, Hjo

I egen regi bygger vi om två lägenheter i fastigheten samtidigt som vi energieffektiviserar och förädlar resten av fastigheten. Kom och titta på lägenheterna under ombyggnad och läs om fastighetens intressanta historia. Renovering pågår under 2019-2020

Anden-2,-plan-2_v2.png
Anden-2,-plan-2_v1.png

Wennergrens_Hjo%40Per+Olsson_7.jpg