Vi är nominerade i Branschindex

2018-09-05

Wennergrens har som ett av tre bolag inom sin storleksklass blivit nominerade till utmärkelsen "Bästa förvaltningskvalitet" i Branschindex riksomfattande kundundersökning i fastighetsbranschen.

Wennergrens deltar i undersökningen för andra gången men det är första gången vi blivit nominerade.

- Vi är självklart både hedrade och spända över det slutgiltiga resultatet säger Erik Eriksson, VD på Wennergrens.

- Det som är extra roligt är att detta är våra kunders uppfattningar som rakt av gett oss detta fina resultat och det är ett kvitto på att våra målsättningar med god service och ordning och reda i och kring våra fastigheter är uppskattat, avslutar Erik Eriksson.

Vinnaren bland de tre nominerade företagen presenteras på branscheventet Business Arena i Stockholm torsdag den 20 september. För mer information, gå in på www.branschindex.se.

 

 

 

 

 

Erik Eriksson