Årets hyresförhandling klar

2017-03-17

Årets hyresförhandlingar gällande hyrorna i Wennergrens bestånd har avslutats. Vår förhandlingspart Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen region Bohus-Älvsborg-Skaraborg har kommit överens om nya hyresnivåer att gälla fr o m 1 april 2017.

Ny hyra framgår av hyresavierna för april månad vilka i dagarna distribuerats till hyresgästerna. Hyresjusteringen varierar mellan 0,75 % till 1 % för samtliga orter Hjo, Tibro, Karlsborg och Skövde. Undantag görs för helt nyproducerade lägenheter i Hjo som inte får någon höjning alls och vissa nyligen ombyggda lägenheter som får en lägre höjning. En fastighet i Hjo är undantagen från uppgörelsen och kommer förhandlas separat under våren, något som hyresgästerna fått särskild information om.

Nivån på höjningen motsvarar inte de kostnadsökningar vi drabbas av i förvaltningen vad gäller löner, stigande entreprenadkostnader och kraftigt ökade taxeringsvärden och därmed avsevärt högre kommunal fastighetsavgift. Det är i sammanhanget då mycket välkommet att Hjo Energi för tredje året i rad väljer att lämna fjärrvärmetaxan oförändrad!