Hyresgästenkät

2018-05-18

En del av Er hyresgäster har via ett slumpmässigt urval fått en enkätundersökning från Branschindex/AktivBo. Undersökningen består av ett antal frågor om hur Ni upplever Ert boende hos oss. Resultaten kommer vi att använda för att fånga upp förbättringsmöjligheter i vår förvaltning och för att vi ska kunna bli bättre som hyresvärd.

Vi hoppas verkligen att Ni som får enkäten tar Er tid att svara. Det betyder mycket för oss och ger Er också en direkt möjlighet att påverka kvalitén i vår förvaltning. Undersökningen görs på samma sätt hos ett stort antal fastighetsbolag och hyresgäster i Sverige och ger oss också möjligheter att jämföra oss med andra bolag.

Vi vill på förhand tacka Er som omfattas av urvalet för att Ni tar Er tid att svara på enkäten – det är mycket viktigt för oss!