Vi tror på Hjo!

2016-09-01

Wennergrens huvudort har alltid varit och kommer alltid att vara Hjo. Det är därför både naturligt men också givetvis glädjande att vi kommande år räknar med att kunna presentera ett flertal projekt - både långt bort men nära i tiden - som samtliga syftar till att öka Hjos invånarantal och bibehålla dess attraktionskraft som boendeort!

Vi har dels kv Rönnen som är under produktion och som vi kommer att öppna för kö/intresseanmälan strax efter årsskiftet enligt plan. Här har vi 36 hyreslägenheter i olika storlekar i ett läge strax bortom torget. Naturskönt, lugnt och trivsamt är tre ledord för detta område. Håll utkik på hemsidan för mer information framöver!

Utöver Rönnen har vi nyss påbörjat detaljplanearbetet med Sjöryd, nära Vätterstranden. Här har vi tänkt att ersätta en befintlig byggnad med ett antal högre hus inrymmande totalt ca 75 lägenheter, något som kommer att ske i etapper. När detta blir verklighet är svårt att sia om i dagsläget - det beror på omvärldsfaktorer men också på hur uthyrningen av Rönnen går och den allmänna efterfrågan på lägenheter i Hjo. 

För Er som är befintliga hyresgäster på Sjöryd idag kommer vi förhandla om en bra lösning för Er med Hyresgästföreningen som omfattar bl a erbjudande om ersättningslägenhet i vårt bestånd. Detta kommer vi återkomma om specifikt i riktad information till Er och inte via hemsidan. När detta blir är likaså svårt att säga men vi avser att hålla Er väl informerade om processen framöver.