Snö och halkbekämpning

2018-02-09

I vintertider sköter vi snöröjningen mestadels i egen regi. I regel börjar vi röja när det är minst 5 cm snö men detta kan fördröjas något vid ihållande snöfall.

Halkbekämpning sker efter behov och så snart det finns möjlighet efter påbörjat röjning.

Under helgerna har vi något begränsad styrka för röjning och kommer inte att prioritera parkeringar. Ni som har särskilt avtal för bilparkering ansvar enligt detta för att skotta Er egna parkeringsplats medan vi sköter in- och utfarter, vändplaner m m.

Vid stora snömängder försöker vi givetvis hjälpa till med att rensa parkeringar från snö när det är så bilfritt som möjligt.

Vi ber Er ha överseende med att röjning och skottning på vissa fastigheter kan dröja - vi jobbar så fort vi kan och strävar efter att ge Er så bra hjälp som möjligt!