Långan 2

Hamngat 12
Gamla Hotell Royal, sedan 1970-talet ombyggt till bostäder är vackert beläget vid vätterstranden.

Typ: Lägenheter
Antal lokaler: 0
Antal Lägenheter: 13

 

Vid Vättern