Köpmannen

Här har vi möjlighet att i centralt läge uppföra 8-12 lägenheter kombinerat med eventuella verksamhetslokaler i bottenplanet.Utformning, material och färger anpassas till intilliggande fastigheter. 

Detaljplan finns, inget beslut om byggstart fattat.

Wennergrens_Hjo@Per Olsson_5.JPG
Wennergrens_Hjo@Per Olsson_6.JPG