Källaren 2

St. Torget 1, Hamngatan 1
Vårt bidrag till 1960-talets arkitektoniska språk - ett talande tidsdokument.

Typ: Lägenheter och lokaler
Antal lokaler: 5
Antal Lägenheter: 10

 

Kring torget