Tack för förtroendet!

Vi har utifrån undersökningen och de svar ni lämnat kunnat identifiera ett antal områden med förbättringspotential.

 
förtroendet.jpg
 

Som hyresgäst har ni gett oss förtroendet att förvalta ert boende, ett förtroende vi tar på största allvar och som vi vill utveckla i dialog med er. Vi har därför under året genom AktivBo/Branschindex genomfört en undersökning bland er hyresgäster om hur ni upplever vår förvaltningskvalitet. Ett slumpmässigt urval på 200 hyresgäster har gjorts och 59,7 % av er som fått enkäten har svarat.

Sammanfattningsvis är ni hyresgäster nöjda med oss som hyresvärd men det sammanvägda betyget på vår förvaltningskvalitet har sjunkit sedan föregående mätning 2016. Det är vi givetvis inte nöjda med och vi vill förändra det i rätt riktning. Vi har höga krav på oss själva som hyresvärd och vill i högre grad leva upp till era förväntningar.

gruppbild-_wennergrens-2018_2.jpg

Tack alla som deltagit

Vi vill tacka er som deltagit i undersökningen och visa att vi verkligen tar era synpunkter på allvar. Det sammanvägda betyget på vår förvaltningskvalitet är 82,2 % att jämföras med 84,1% vid mätningen som gjordes 2016. I undersökningen kunde en ökad nöjdhet inom bl a miljö och hållbarhet klart utläsas vilket vi delvis sätter i samband med vår omfattande satsning på utsortering av matavfall under 2018.

Vi har utifrån undersökningen och de svar ni lämnat kunnat identifiera ett antal områden med förbättringspotential. Se nedan.


graf_1.png

1. Rent hus – inget snack om saken!

Efter en längre tid med omfattande kvalitetsproblem på de köpta städtjänsterna avslutades samarbetet med vår tidigare entreprenör efter sommaren 2018. Eftersom avtalet avslutades i förtid var det kort om tid för vår nya entreprenör att starta uppdraget, rekrytera personal och lära känna våra fastigheter. Därför har vi tyvärr sett en hel del inkörningsproblem.

Vi har haft tät dialog med leverantören under hela hösten och känner oss trygga med de åtgärder som vi kommit överens om.

Vi hoppas därför att ni framöver kommer se en kvalitetsförbättring på trappstädningen och att ni via signeringslistan i trapphuset kan följa att arbetet utförs enligt utlovad frekvens.

Städning av källare och vindar utförs i regel av vår egna personal och här kommer vi med tydligare rutiner och uppföljning säkerställa att detta sköts på rätt sätt.


graf_2.png

2. Bemötande, tillgänglighet och information ska vara närmare 100 %! 

Som kund är du alltid i fokus hos oss och vi kommer jobba ännu hårdare för att det ska märkas. Ett gott bemötande ska alltid vara ett självklart riktmärke för hela vår organisation.

Vi har hög tillgänglighet - såväl för besök som via telefon och e-post. Digitaliseringen har gjort att förväntningarna på tillgängligheten ökar och vi har en utmaning i att anpassa oss efter det. Vi kommer därför under 2019 att byta vårt fastighetssystem till Momentum PM vilket framöver kommer innebära betydligt större möjligheter till information och kommunikation.

Genom fastighetssystemet kommer ni att via inloggning på dator och/eller app i mobil/läsplatta bland annat kunna göra felanmälan, se ert hyresavtal och ta fram kopia på hyresavi. Vi kan skicka riktade meddelanden via systemet och ge aktuell, färsk information till de som berörs. Även uthyrningsprocessen kommer framöver vara digitaliserad och vi kommer ta fram ett tydligare regelverk kring förmedlingen av lägenheter.


graf_3.png

3. Vi ska hålla vad vi lovar och vi tar er på allvar!

Vi har haft brister i leverans av invändigt underhåll vilket vi tror ligger bakom mycket av försämringarna inom detta område i undersökningen.
Vi har haft flera genomgångar med våra entreprenörer för att säkerställa en högre leveranssäkerhet framöver.

Vi lovar att allt invändigt underhåll som överenskoms med er som hyresgäst ska utföras inom den tidsram som sätts upp. Vår målsättning är att underhåll som överenskommits i samband med inflyttning ska göras inom 2-6 månader. 

Vi tror också att det ger ett bättre och tydligare bemötande om ni som hyresgäst får möta ”rätt person”. Vi lovar därför att alla som kontaktar oss om underhållet i sin lägenhet ska få återkoppling inom sju arbetsdagar. Detta kan antingen ske via telefon och e-post eller genom ett bokat personligt besök i lägenheten eller på vårt kontor. Genom att förbättra våra interna processer ska vi så långt som möjligt undvika att ärenden hamnar ”mellan stolarna”.


graf_4.png

4. Såklart vi ska åtgärda fel, men vi kan bli bättre på att tala om när, var och hur! 

Vi har hög personaltäthet och en välplanerad organisation över året. Däremot jobbar vi inte med kommunicerade åtgärdstider ut mot er hyresgäster vilket kan skapa höga förväntningar på snabb åtgärd av felanmälningar som vi inte bedömer som brådskande. Problemet är att vi inte talar om det!

Här kommer vi under 2019 – i samband med att nytt fastighetssystem sjösätts – ta fram kriterier för kategorisering av felanmälningar. Genom att ni som hyresgäst redan vid felanmälan får besked om när felet kan förväntas vara åtgärdat tror vi att vi kan öka förståelsen för att vissa åtgärder kan ta lite längre tid att få gjorda.

Samtidigt handlar det hela tiden om att informera och kommunicera – ett område där ny teknik i form av system och appar kommer ge oss helt andra möjligheter framöver.