Fastigheter Hjo

Floragatan - något av en paradgata i Hjo

Utmed Floragatan och i kvarten däromkring har vi flera olika bostadskvarter - inget är det andra likt. Det finns trähus från 1800-talet, det finns stenhus från tidigt 1900-tal men det finns också modern trähusbebyggelse uppblandat med traditionella hyreshus från 1960-talet.

Det är nära till handel och andra servicefunktioner - även hamnen och det vackra naturreservatet i Hjoåns dalgång finns på kort avstånd.


Från Floragatan till Nysta'n

I kvarteren som ligger mellan Floragatan och det som kallas för Nysta'n ligger såväl traditionella hyreshus som mindre träfastigheter.


Korsberga & Blikstorp

Korsberga och Blikstorp är två mindre samhällen som ligger på 9 respektive 14 km avstånd från Hjo. Här har vi moderna parhus byggda på 1980-talet med såväl 2 och 3 r o k.


Kring gamla stadskärnan

I Hjos centrala delar finns kullerstensgator, smala gränder, mysiga gårdsmiljöer med unika historier att berätta. Sida vid sida finns också moderna variationer på samma tema - tidlösa miljöer där man med god arkitektur lyckas skapa samma känsla som man kan få i ursprungsbebyggelsen.


Kring torget

Stora Torget i Hjo - en gammal handels- och mötesplats går en ny framtid till mötes då hela ytan görs om till gångfartsområde. I samband med detta väntas trafikbelastningen och störningar därifrån minska och boende kring Torget ger kvalitéer i form av närhet med pulserande liv samtidigt som utformningen av torget inbjuder till en naturlig småstadslunk.


Mellan Veka & Skövdevägen

I kvarteren mellan Skövdevägen och Vekagärdet återfinns bl a ett större bostadsområde - Brandmannen - men även några mindre hyreshus och radhus.


Nära Stadsparken

Med Stadsparken inpå husknuten kan vi erbjuda boende i såväl sekeskiftesbebyggelse som moderna välplanerade tvåplanshus. Såväl naturen som handel och service finns på betryggande avstånd.


Söder

Från Stora Torget och söderut återfinns några mindre bostadsfastigheter och flera av dessa ligger nära Vättern och kan erbjuda glimtar av sjöutsikt.


Vid Vättern

Att bo vid Vättern är en av de unika kvalitéer som finns i Hjo. Vi har ett flertal olika fastigheter med sjönära läge - såväl gamla renoverade gårdsmiljöer som nyuppförda, moderna fastigheter med en mängd olika karaktärsdrag.