Gästis 3

Storgatan 49
Renoverad bostadsfastighet vid Rödesund.

Typ: Lägenheter och lokaler
Antal lokaler: 2
Antal Lägenheter: 6

 

Rödesund