Ett ’riktigt fastighetsbolag’
behöver ha en byggavdelning

Vi tycker det är viktigt att ta hand om gamla hus och byggnader - särskilt att fylla dem med människor och verksamheter. 

Därför har vi en egen liten byggnadsrörelse som enbart arbetar med reparationer och ombyggnader av våra egna fastigheter.

Bland annat renoverar vi villa Guldkroken i Hjo Stadspark som är under ombyggnad till lägenheter från att ha varit hotellannex i dåligt skick. Tidigare har villa Idun och Flora färdigställts till totalt fem hyreslägenheter.

Egna hantverkare skapar goda förutsättningar för såväl mindre underhållsarbeten men också lite större projekt som ombyggnader av äldre, tomställda fastigheter. Bygger man "åt sig själv" så gör man det med omsorg i såväl material som utförande!

På parkvillorna i Hjo Stadspark finns många detaljer bevarade och det som förvanskats genom åren försöker vi återställa om det finns möjlighet. Här ses arbetet med en nyrenoverad balkong på villa Flora.

Villa Idun färdigställdes till sommaren 2015, villa Flora sommaren 2016 och villa Guldkroken blir färdigställd under 2018.

Villa Idun färdigställdes till sommaren 2015, villa Flora sommaren 2016 och villa Guldkroken blir färdigställd under 2018.

Lägenheterna i villa Guldkroken är förhandsbokade och kommer fyllas med förväntansfulla hyresgäster från juli 2018.