Bo i hyresrätt - skyldigheter och rättigheter

// Som hyresgäst skall Du erlägga månadshyran i förskott, senast sista vardagen före ny kalendermånad. Vänligen notera att om betalning sker på annat vis än den bankgiroblankett som medföljer hyresavierna måste OCR-nummer anges.

// Om Du tycker att detta är krångligt och svårt att hålla reda på hyresbetalningarna kan vi erbjuda tjänsten autogiro, se menyn till vänster. Kontakta alltid Wennergrens om Du får problem med att betala hyran i tid.

// Andrahandsuthyrning tillåts efter att tillstånd inhämtats från hyresvärden.

// Om två sammanboende flyttar isär och den ene önskar överta kontraktet ensam går det bra om bostaden är anskaffad för gemensamt bruk och att man varit sammanboende under s k äktenskapsliknande former. Hyresvärden ska också skäligen kunna godkänna den kvarboende som hyresgäst.

// Hänsyn ska visas mot grannar och andra närboende. "Festande" får ske vid enstaka tillfällen och ska hållas på rimlig nivå. Vid regelbunden upprepning kan både grannars och hyresvärds tålamod tryta och uppsägning och i värsta fall
vräkning kan ske. Festa hur mycket Du/Ni vill, bara inte omgivningen störs.

// Målning och tapetsering får ske utan hyresvärdens tillstånd. Arbetet måste dock vara fackmässigt gjort. Om så inte är fallet kommer detta att noteras vid avflyttningsbesiktning och ersättningsskyldighet uppkomma.

// Husdjur är välkomna i lägenheterna under förutsättning att de hålls efter så inte grannar upplever besvär.

//Uppsägningstiden för en hyresrätt är tre månader, se uppsägning/avflyttning i menyn till vänster. Vid dödsfall gäller en månads uppsägningstid.

// Glöm ej att skaffa en hemförsäkring!